Блог vdn

Регистрация

Календарь

<< Октябрь 2010  

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Теги

українська мова  інтернет 

На странице

RSS - подписка

Отдел дистанционного образования

1|2

Заняття №5

1. Педагогічний потенціал освітніх веб-сайтів.
2. Методика створення та налаштування власного веб-сайту


Оригинал

Інтернет - консультація

Форма звітності – відповіді на запитання

Проблемно-пошукові питання для обговорення:

Питання 1.  Які ефективні, інноваційні форми методичної роботи Ви використовуєте в педагогічному колективі: 

А) на організаційному етапі діяльності педагогічного колективу;

Б) з мотиваційною метою;

В) на контрольно-оцінювальному етапі;

Г) під час атестації педагогічних кадрів;

Г) при впровадженні інноваційних технологій у ДНЗ.

Питання 2.  Як Ви організуєте неперервне зростання педагогів-вихователів  в міжатестаційний період? Які форми методичної роботи  передбачені і реалізуються Вами із цією метою?

___________________________________________________________

Увага!!!

Відповіді надіслати на електронну адресу: vizo.davidov@gmail.com
Обов'язково в темі листа укажіть назву курсів, П.І.Б..Оригинал

Контрольна робота №1

«Культуровідповідне управління якістю дошкільної освіти»

В.В. Сидоренко  - кандидат філологічних наук, доцент кафедри педагогіки, психології і педагогічної творчості Донецького ОблІППО

Метод навчання: індивідуальна робота

Запитання для обговорення:

1.     Як Ви розумієте поняття «культуровідповідна діяльність керівника ДНЗ»?

2.     Яким вимогам має відповідати планування навчально-виховного процесу в ДНЗ?

3.     Які основні характеристики діяльності керівника ДНЗ в сучасних умовах розвитку дошкільної освіти? Назвіть інноваційні функції (ролі), уміння (навички) керівника ДНЗ, зумовлені впровадженням принципів культуровідповідного управління.

4.     Розробіть навчально-методичний комплекс дошкільного закладу як спосіб реалізації управління в контексті культури, зокрема положення, принципи й цілі дошкільного закладу і колективу, моделі змісту дошкільної освіти та особливостей освітнього процесу, способи реалізації освітнього процесу.

Розробка навчально-методичного комплексу дошкільного закладу як способу управління в контексті культури

Положення, принципи й цілі дошкільного закладу

Положення, принципи й цілі колективу

Способи реалізації освітнього процесу: навчальні плани, програми

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________________________________ 

Увага!!!

Відповіді надіслати на електронну адресу: vizo.davidov@gmail.com 

Обов'язково в темі листа укажіть назву курсів, П.І.Б..
Оригинал

Заняття №4

Порядок роботи

1. Методика завантаження презентації у Документи Гугл.
Презентація, Галкіна М.В.,
методист відділу дистанційного навчання


2. Методика створення веб-альбому Picassa.

Презентація, Галкіна М.В.,
методист відділу дистанційного навчання
3. Методика завантаження відео фрагментів на YouTube.
Презентація, Галкіна М.В.,
методист відділу дистанційного навчанняОригинал

Інтернет-семінар "Креативні методи навчання"

Пропонуємо Вам познайомитися з наступними методами навчання та висловити власну думку стосовно доцільності використання таких методів у навчальному процесі.

Креативні методи навчання орієнтовані на створення учнями власних освітніх продуктів. Пізнання при цьому можливе, але воно відбувається саме під час та за рахунок творчої діяльності учня. Головним результатом є отримання нового продукту.
До креативних методів належать методи, які у традиційному розумінні є інтуїтивними: метод «мозкового штурму», метод емпатії, педагогічні методи учня, що виконує роль учителя, тощо.
Такі методи спираються на нелогічні дії учнів, які мають інтуїтивний характер. Інший вид креативних методів навчання базується на виконанні алгоритмічних приписів та інструкцій (методи синектики, «морфологічного аналізу»). їх мета — побудова логічної опори для створення учнями освітньої продукції.
Наступний вид креативних методів — метод евристики, тобто прийоми, які дозволяють учням вирішувати завдання шляхом «наведення» на можливі правильні їх рішення та скорочення варіантів таких рішень.

Розглянемо деякі з методів, що належать до групи креативних методів навчання.

Метод придумування — це спосіб створення не відомого учням раніш продукту за результатами їх певних розумових дій. Метод реалізується за допомогою таких прийомів:
а) заміщення якості одного об'єкта якостями іншого з метою створен¬ня нового об'єкта;
б) пошук властивостей об'єкта в іншому середовищі;
в) зміна елемента об'єкта, що вивчається, та опис властивостей нового об'єкта, який здобуто за результатами цієї зміни.

Метод «Якби...». Учням пропонується скласти опис та намалювати малюнок про те, що відбудеться, якщо у творі щось зміниться. Виконання учнями подібних завдань не тільки розвине їх здатність уявляти, а й дозволить краще зрозуміти будову реального твору, взаємозв'язок його складових.
Метод образної картини відтворює такий стан учня, коли сприйняття і розуміння об'єкта, що вивчається, наче зливаються, відбувається його цілісне, нерозчленоване бачення.

Метод гіперболізації. Збільшується чи зменшується об'єкт пізнання, його окремі частини або якості: придумується найдовше слово, найменше число; зображуються інопланетяни з великими головами або маленькими ногами; готується найсолодший чай або дуже солоний огірок. Особливий ефект таким уявленням може надати Книга рекордів Гіннесса, у якій досягнення балансують на межі реальності та фантазії.

Метод аглютинації. Учням пропонується поєднати непоєднувальні у реальності якості, властивості, частини об'єкта та зобразити, наприклад: гарячий сніг, вершину безодні, обсяг пустоти, солодку сіль, чорне світло тощо.

Метод «мозкового штурму» — це метод групового розв'язання творче проблеми або метод комунікативної атаки (А. Ф. Осборн, СІЛА, 1937).
Основне завдання методу — збирання щонайбільшого числа ідей з результатами звільнення учасників обговорення від інерції мислення і стереотипів.
Характерними особливостями методу є:
• спрямованість на активізацію творчої думки учнів;
• використання засобів, які знижують критичність та самокритичність особистості (пряме інструктування та/або створення сприятливих умов для виховання співчуття, взаємопідтримки та схвалення), завдяки чому зростає її впевненість у собі;
• функціонування на засадах вільного, нічим не обмеженого генерування ідей у групі спеціально відібраних осіб («генераторів ідей»);
• магістральний шлях розвитку творчих здібностей учнів в умовах розкріпачення їх інтелектуальних можливостей за рахунок послаблення психологічних бар'єрів;
• зниження рівня самокритичності учнів і запобігання витісненню оригінальних ідей у підсвідомість як небезпечних;
• створення умов для появи нових ідей;
• сприяння появі почуття психологічної захищеності.

Метод синектики — це спосіб стимуляції уяви учнів через поєднання різнорідних елементів (Дж. Гордон, США, 1952), який базується на методі «мозкового штурму», різних за видом аналогій (словесної, образної, особистої), інверсії, асоціації тощо.
Характерними особливостями методу є:
• вихід за рамки вузькопрофільних можливостей шляхом залучення до ви¬рішення проблеми спеціалістів з різних галузей (група синектики);
• розширення поля дій, вироблення нових підходів до вирішення проблеми через зіткнення несподіваних думок, незвичайних аналогій (прямих, суб'єктивних, символічних, фантастичних), які розвивають мислення;
• підвищення медитації особистості, що дозволяє гранично зосередити¬ся на об'єкті, створюючи оптимальні умови для активізації інтуїтивного процесу:
Спочатку обговорюються загальні ознаки проблеми, висуваються та відсіюються перші рішення, генеруються та розвиваються аналогії, вико¬ристовуються аналогії для розуміння проблеми, вибираються альтернативи, ведеться пошук нових аналогій. Вже після цього повертаються до проблеми.
При застосуванні методу синектики отримані результати рекомендується не оцінювати, тому що вербалізація ідеї гальмує її розвиток.

Метод «морфологічного аналізу», або метод багатовимірних матриць, в основу якого покладено принцип систематичного аналізу (Ф. Цвіклі, Швейцарія, 1942).
У процесі розробки нової ідеї учням необхідно скласти матрицю, у якій слід розкрити повний перелік ознак даної ідеї або завдання (характеристики, процеси, параметри, критерії тощо).
Відбувається процес знаходження нових, несподіваних та оригіналь¬них ідей шляхом складання різноманітних комбінацій відомих та невідомих елементів.
Аналіз ознак та зв'язків, отриманих з різних комбінацій елементів (побудов, процесів, ідей), застосовується як для виявлення проблем, так й для пошуку нових ідей.

Метод інверсії, або звернення, орієнтований на пошук ідей у нових, несподіваних напрямах, здебільшого протилежних традиційним погля¬дам та переконанням.
Характерними особливостями цього методу є:
• орієнтація на принцип дуалізму;
• розвиток діалектики мислення учнів;
• вплив на рівень розвитку творчих здібностей.
Коли стереотипні прийоми виявляються марними, застосовуються принципово протилежні альтернативи рішення.

За матеріалами Методичний порадник: форми і методи навчання / Б.О.Житник. – Харків, 2005. – С. 106-108.

Оригинал

1

Праздник
Flash-ролик

1

План проведення очної методичної консультації

План проведення очної методичної консультації

Тренінг 2. Використання блогів та соціальних сервісів для організації роботи методичних спільнот вчителів початкових класів.


a. Методика завантаження презентації у Документи Гугл. Принципи вставки презентації у блог.

Презентація, Галкіна М.В., методист відділу дистанційного навчання

b. Методика створення веб-альбому Picassa.
Презентація, Менякіна М.С., методист відділу дистанційного навчанняПрезентація, Галкіна М.В., методист відділу дистанційного навчання

Презентація щодо роботи з сервісом YouTube

Практична робота.

Завдання для виконання:
1. Завантаження презентації у Документи Гугл.
2. Вставка презентації до повідомлень блогу.
3. Створення веб-альбому Picassa.
4. Додавання посилань на веб-альбом Picassa
5. Додавання відео фрагментів до повідомлень блогу.
6. Спільно редагувати Excel GoogleDocs.

Оригинал

Увага!!!

Методична майстерня для керівників методичних об’єднань вчителів початкових класів
Тренінг 2. Використання блогів та соціальних сервісів для організації роботи методичних спільнот вчителів початкових класів

відбудеться 8 квітня о 10.30
за адресою: просп. Миру, 10, ауд. 1 тренінгова.

Оригинал

Інтернет -консультація

ПРИЙОМИ РОЗВИТКУ КОГНІТИВНИХ УМІНЬ УЧНІВ

Під когнітивними вміннями розуміють (універсальні) загальнонавчальні вміння, володіння якими дозволяє людині самостійно працювати з інформацією у процесі її набуття. Засвоїти знання — це означає бути здатним:
• відтворити елементи бази навчальної інформації;
• застосовувати елементи навчальної інформації для розв'язання типових задач предметної галузі;
• використовувати базу знань для здобуття нової інформації та розв'язання нових задач у нових умовах.

Матеріал для завантаження > > >

Оригинал

Интернет-семинар "Разработка материалов по формирующему и итоговому оцениванию"

Цели эффективного плана оценивания
Оценивание для метода проектов планируется для:

* Использования разнообразия методов оценивания для достижения различных целей
* Встраивания оцениваний в учебный курс
* Оценивания главных целей учебного проекта
* Оценивания навыки высокого мышления
* Вовлечение учеников в процессы оценивания

Планирование оценивания
План оценивания помогает проекту удерживать в центре внимания учебные цели, поэтому он разрабатывается до определения целей и задач проекта. Поскольку задачи проекта предполагают широкое выражение способов индивидуальной учебы, стратегии оценивания должны быть достаточно гибки, для того чтобы принимать различные виды ученических работ, но оставаться нацеленными на ожидаемые результаты обучения.

План оценивания включает методы и средства, которые явно отражают ожидания учителя и стандарты оценки качества продуктов и действий. Он так же включает точки контроля и методы информирования учителя и удержания учеников в русле учебной деятельности по проекту. План вовлекает учеников в постановку целей проекта, управление обучением в ходе проекта и в рефлексию собственных знаний после окончания проекта.

План отвечает на следующие важные вопросы:

* Какие методы Вы будете использовать, чтобы оценить готовность учеников к работе над проектом?
* Какие продукты или действия будут включены в проект, чтобы ученики могли показать свои знания и учения?
* Как будет показано и оценено качество работы? Как вы привлечете учеников и поможете им понять ожидания от проекта и критерии оценивания?
* Как Вы будете направлять и оценивать развитие навыков высокого мышления в своем проекте?
* Какие методы наблюдения и отчета вы будете использовать, чтобы подтолкнуть учеников к самоуправлению и развитию в ходе независимой или групповой работы? Какие навыки наблюдения и отчета необходимо будет разработать?
* Как я буду отслеживать понимание учеников и помогать им в случае необходимости?
* Какие методы оценивания помогут ученикам осмысливать собственную учебу и вам контролировать их понимание? Какие методы оценивания Вам предстоит создать?
* Какие методы вы будете использовать в конце проекта для проверки конечных знаний и умений? Как будет оцениваться качество работы?
* Как ученики узнают, что они добились целей своего обучения?

Предлагаю изучить данные материалы для подготовки и разработки собственных материалов по оцениванию
Полезные ссылки:

Стратегии оценивания

Планы оценивания

Интернет-семинар "Разработка материалов по формирующему и итоговому оцениванию"

Цели эффективного плана оценивания
Оценивание для метода проектов планируется для:

* Использования разнообразия методов оценивания для достижения различных целей
* Встраивания оцениваний в учебный курс
* Оценивания главных целей учебного проекта
* Оценивания навыки высокого мышления
* Вовлечение учеников в процессы оценивания

Планирование оценивания
План оценивания помогает проекту удерживать в центре внимания учебные цели, поэтому он разрабатывается до определения целей и задач проекта. Поскольку задачи проекта предполагают широкое выражение способов индивидуальной учебы, стратегии оценивания должны быть достаточно гибки, для того чтобы принимать различные виды ученических работ, но оставаться нацеленными на ожидаемые результаты обучения.

План оценивания включает методы и средства, которые явно отражают ожидания учителя и стандарты оценки качества продуктов и действий. Он так же включает точки контроля и методы информирования учителя и удержания учеников в русле учебной деятельности по проекту. План вовлекает учеников в постановку целей проекта, управление обучением в ходе проекта и в рефлексию собственных знаний после окончания проекта.

План отвечает на следующие важные вопросы:

* Какие методы Вы будете использовать, чтобы оценить готовность учеников к работе над проектом?
* Какие продукты или действия будут включены в проект, чтобы ученики могли показать свои знания и учения?
* Как будет показано и оценено качество работы? Как вы привлечете учеников и поможете им понять ожидания от проекта и критерии оценивания?
* Как Вы будете направлять и оценивать развитие навыков высокого мышления в своем проекте?
* Какие методы наблюдения и отчета вы будете использовать, чтобы подтолкнуть учеников к самоуправлению и развитию в ходе независимой или групповой работы? Какие навыки наблюдения и отчета необходимо будет разработать?
* Как я буду отслеживать понимание учеников и помогать им в случае необходимости?
* Какие методы оценивания помогут ученикам осмысливать собственную учебу и вам контролировать их понимание? Какие методы оценивания Вам предстоит создать?
* Какие методы вы будете использовать в конце проекта для проверки конечных знаний и умений? Как будет оцениваться качество работы?
* Как ученики узнают, что они добились целей своего обучения?

Предлагаю изучить данные материалы для подготовки и разработки собственных материалов по оцениванию
Полезные ссылки:

Стратегии оценивания

Планы оценивания

Оригинал

Запитання консультації

Пропоную Вам відповісти на запитання нашої практичної консультації:
1. Яким чином можна використовувати блог у своїй педагогічній діяльності?
2. Яким чином можна організовувати спільну діяльність у блогосфері?

Сподіваюсь на Вашу активну участь у дискусії.

Оригинал

Поздравление с 8 Марта!Любі жінки!

Щиро і сердечно вітаємо вас із весняним святом – 8 березня.

Нехай кожен ваш день буде сонячним і радісним, нехай довкола вас панують любов і гармонія, а на вашу честь розквітають квіти й звучить музика. Будьте завжди усміхнені, сповнені надій та оптимізму.

Бажаємо Вам щастя й вдачі, міцного здоров’я, здійснення всіх мрій та бажань. Хай у Ваших оселях завжди панують мир, злагода і добробут.

Оригинал

gdfhgfj

hjgvfkvhbkb

Оригинал

Теги: українська мова

Інтернет-консультація "УРОК У СИСТЕМІ ПРОБЛЕМНОГО НАВЧАННЯ"

Сьогодні проблемне навчання розглядають як технологію розвивальної освіти, спрямовану на активне одержання знань, формування прийомів дослідницької пізнавальної діяльності, залучення до наукового пошуку творчості, виховання соціально значущих рис особистості.
Цей вид навчання передбачає дві основні цілі: допомогти учням самостійно засвоїти зміст навчального матеріалу та навчити використовувати наукові методи у процесі пізнання.

Реалізація моделі проблемного навчання вимагає від учителя таких дій:
1. Ставити перед учнями навчальні завдання в зрозумілій і цікавій формі.
2. Виконувати функції координатора пошукових дій учнів і партнера, допомагати окремим учням і групам, диференціюючи зміст допомоги.
З. Уміти зіткнути учнів із проблемою, стимулювати творче мислення за допомогою запитань.
4. Коректно виправляти помилки, яких припускаються учні в процесі пошуку гіпотез, їх підтвердження.
5. Спрямовувати діяльність учнів на самостійне опанування різних джерел ін¬формації. Пропонувати свою допомогу лише в тих випадках, коли учні не можуть самостійно прийняти необхідне рішення.

Технологія проблемного навчання містить:
1. Зіткнення з проблемою, створення проблемної ситуації.
2. Збір і аналіз даних. Актуалізація життєвого досвіду з проблеми, пошук даних про об'єкти та явища, яких не вистачає для розв'язання проблеми.
3. Визначення причинно-наслідкових зв'язків, формулювання гіпотези. Якщо учні неспроможності самостійно висунути гіпотезу, вона може бути запропонована вчителем.
4. Збір інформації, проведення дослідження, вивчення таблиць, графіків, читання рекомендованої літератури, результатом чого є перевірка припущень і побудова учнями пояснень ситуації, яка призвела до проблеми.
5. Формулювання висновків, аналіз процесу дослідження.

Урок у технології проблемного навчання виглядає як ланцюжок навчальних проблем, які вчитель створює, вислуховує різні точки зору, аналізує їх за участю учнів, знаходить удалі форми та способи фіксації отриманих результатів.
Матеріалом для створення проблемних ситуацій можуть слугувати фізичні загадки, фізичні парадокси, результати фізичного експерименту, результати попередньо проведеної нульової контрольної роботи, результати розв'язування фізичних задач, аналіз життєвих ситуацій тощо.
Урок у системі проблемного навчання може мати форму проблемної лекції, проблемного семінару, уроку-дослідження та ін. Особливості їх підготовки та проведення описані вище.

Оригинал

Заняття 1. Використання блогів та соціальних сервісів для організації роботи методичних спільнот ...

Мета:
1. Формування інформаційної культури вчителів, професійних компетентностей спілкування в Інтернеті.
2. Формування умінь створювати та підтримувати спільну діяльність, спостерігати за роботою інших.
3. Оновлення і поглиблення практичних вмінь і навичок педагогів щодо використання в професійній діяльності мережевих сервісів, зокрема офісних додатків Google.
Завдання:
1. Ознайомлення вчителів з можливостями використання блогу щодо організації навчально-виховного процесу.
2. Формування умінь та навичок використання соціальних сервісів в організації педагогічної роботи.
3. Сприяти розкриттю і самореалізації особистісного потенціалу слухачів КПК у процесі взаємодії з колегами.

Оригинал

Методична майстерня

Методична майстерня:ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ КЕРІВНИКА МЕТОДИЧНОГО ОБ’ЄДНАННЯ

Заняття 1. Використання блогів та соціальних сервісів для організації роботи методичних спільнот учителів початкових класів.

Мета:
1. Формування інформаційної культури вчителів, професійних компетентностей спілкування в Інтернеті.
2. Формування умінь створювати та підтримувати спільну діяльність, спостерігати за роботою інших.
3. Оновлення і поглиблення практичних вмінь і навичок педагогів щодо використання в професійній діяльності мережевих сервісів, зокрема офісних додатків Google.
Завдання:
1. Ознайомлення вчителів з можливостями використання блогу щодо організації навчально-виховного процесу.
2. Формування умінь та навичок використання соціальних сервісів в організації педагогічної роботи.
3. Сприяти розкриттю і самореалізації особистісного потенціалу слухачів КПК у процесі взаємодії з колегами.

Оригинал

1|2